Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Waar vroeger ruim honderd zusters woonden, is nu een plek voor studenten gecreëerd. De vier aaneengeschakelde gebouwen van het voormalige Bredase klooster Maria Mater Dei zijn gerenoveerd, gerestaureerd en van een stuk nieuwbouw voorzien. Oud en nieuw komt samen. 

 

 

Markt
Onderwijs
Type
Renovatie, monumentaal
Opleveringsdatum
September 2018
Locatie
Breda
Opdrachtgever
Breda University of Applied Sciences
Overig

Gebruiksfunctie: Onderwijs, bijeenkomst

Functie: Toezichthouder

Afbeelding voor Breda University of Applied Sciences
0

maanden bouwtijd

0

bouwsom

0

m2

Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda
Afbeelding voor BUAS Breda

Het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen Maria Mater Dei gelegen tegen het centrum van Breda is eigendom van de Breda University of Applied Sciences (BUAS), voorheen NHTV. Zij zijn wereldwijd de grootste aanbieder van hoger onderwijs op het gebied van toerisme, leisure en hospitality. Dit klooster is gerenoveerd en verbonden met twee haaks op elkaar staande gebouwen op het terrein. Deze gebouwen waren al in het bezit van de BUAS.

Renovatie van het klooster

Het klooster is een gemeentelijk monumentaal pand en bestond uit vier aaneengeschakelde gebouwen met een binnentuin. Op de begane grond bevond zich een overdekte wandelgalerij en de bovengelegen verdiepingen bestonden uit kleine kamers waar in vroeger jaren ruim honderd zusters woonden. Voor de renovatie zijn de dragende en niet-dragende binnenwanden op de verdiepingen van de kloostergebouwen verwijderd. De ruimte werd opnieuw ingedeeld en ingevuld met nieuwe binnenwanden, kozijnen, en plafonds, de wanden werden afgewerkt en er is vloerbedekking gelegd. 

Overkapping binnentuin

De nieuwbouw bestond uit het overkappen van de binnentuin. Er is een begane grondvloer gestort, vervolgens zijn stalen kolommen geplaatst. Op het dak, aansluitend aan de bestaande dakgoot, is een gesloten kap gelegd met rondom een rand van daglicht. Zo is de voormalige binnentuin getransformeerd tot onder andere een bibliotheek, een restaurant en diverse werkruimten waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en waar presentaties kunnen worden gegeven. 

Koppeling gebouwen

Die twee bestaande gebouwen van de BUAS zijn vervolgens aan het klooster gekoppeld. Op de begane grond zijn de gevels verwijderd. Op de verdiepingen zijn de gevels in stand gehouden. De verbinding van die gevels bestaat uit twee gebouwdelen, waar men onderdoor kan lopen. Vervolgens kom je op een open binnenterrein, die leidt naar de hoofdingang. Het kleinste blok van het complex is verbonden met de kapel. Daar zijn de banken en het altaar verwijderd, het orgel is gebleven. De kapel is vervolgens getransformeerd tot auditorium voor ruim 200 plaatsen. 

Onze rol

HeinenX vervulde de rol bouwkundig hoofdopzichter en maakte onderdeel uit van de bouwdirectie. Onze toezichthouder toetste en bewaakte de voortgang en de kwaliteit. In alle gebouwen waren veel oude en nieuwe installaties geplaatst. Wekelijks werd met de bouwkundig en installatieopzichter overlegd. Naast het bijwonen van de bouwvergaderingen vond ook regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van bouw- en woningtoezicht en de brandweer van de gemeente Breda. Rondom het gebouw zijn parkeerplaatsen aangelegd en is een nieuwe tuin ingericht. Met de opzichter daarvan was nauw contact om alle werkzaamheden op het terrein op elkaar af te stemmen. 

In september 2018, aan het begin van het schooljaar 2018-2019, zijn de gebouwen in gebruik genomen.