Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bij het (ver)bouwen in een woonwijk richt onze aandacht zich niet alleen op de bouwactiviteiten, maar ook op de omgeving. Dat gold ook voor de verbouwing van de Tobiasschool in Amsterdam, een gemeentelijk monument, gebouwd in de jaren zestig. Het schoolgebouw met kleine klaslokalen is omgeturnd tot een modern pand dat aan alle eisen van deze tijd voldoet.

Markt
School
Type
Verbouw
Opleveringsdatum
september 2015
Locatie
Amsterdam
Opdrachtgever
Project: ROC te Amsterdam OG, H+P: Royal HaskoningDHV
Overig

Functie: Toezichthouder - Mike van der Bruggen


Afbeelding voor Verbouw en renovatie Tobiasschool Amsterdam
0

maanden bouwtijd

0

bouwsom

0

m2

Afbeelding voor
Afbeelding voor
Afbeelding voor
Afbeelding voor
Afbeelding voor

Inventief verbouwen. Zo kunnen we de werkzaamheden aan de Tobiasschool in Amsterdam-Zuid noemen. De bouwplaats lag namelijk aan de achterzijde van het pand, middenin een woonwijk. Door een klaslokaal te verwijderen en daar een doorgang van te maken, kon het vrachtverkeer naar de achterkant van het gebouw rijden. Daar was de grote achtertuin tijdelijk ingericht als bouwplaats. Het klaslokaal en de gevels zijn aan het einde van het project in overleg met de gemeente weer in ere hersteld. 

Gebouw uit de jaren zestig

De Tobiasschool is een gemeentelijk monument, gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat betekende dat de buitenkant van het pand in exact dezelfde staat teruggebracht moest worden. Het gebouw zelf bestond uit allemaal kleine lokaaltjes. Er was geen afzonderlijke verbindingsgang. Wilden de docenten en de leerlingen van de ene kant van het gebouw naar de andere kant lopen, dan moesten ze door de lokalen die met elkaar waren verbonden door verbindingsdeuren. We kunnen ons dat nu niet meer voorstellen…

Specifieke werkzaamheden

Het bestaande gebouw is grondig aangepast. Om grotere ruimtes te creëren moesten de constructieve wanden worden gesloopt. Dat kon niet zomaar, eerst moest een koppeling worden gemaakt door middel van stalen strippen van de constructieve wanden naar de gevel toe. Vervolgens zijn de constructieve wanden ontkoppeld van de buitengevel, waarna stalen kolommen door het dak in het pand zijn gebracht. Die stalen kolommen zijn aan elkaar en aan de gevel gekoppeld, waarna de tussenliggende muren konden worden verwijderd. Aan de achterkant van het gebouw is een galerij bestaande uit een stalen constructie gebouwd voorzien van een glazen gevel. In het midden bevindt zich het atrium van waaruit je de nieuw gebouwde gymzaal inloopt. 

Onze rol

HeinenX verzorgde op dit project het bouwtoezicht. Daarnaast was onze toezichthouder verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Bouwen in een drukke woonwijk vraagt soms best wel het een en ander van de omwonenden. Dat betekende dat wij intensief met hen communiceerden, alles met het doel om het voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Want ook dat hoort bij onze werkzaamheden.