Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wij creëren synergie
in de bouw

HeinenX is de onafhankelijke schakel tussen de opdrachtgever en de aannemer. Wij hebben het overzicht op de bouwplaats. Wij bewaken de kwaliteit, de veiligheid, het budget en de planning en grijpen daar waar nodig in. Bij alles vragen wij ons af: ‘Waarom?’ Kortom: wij ontzorgen onze opdrachtgevers en sturen op datgene wat zij belangrijk vinden.

HeinenX doet wat anderen zeggen

Veiligheid
Veiligheid

Bij elk project is veiligheid een belangrijk issue. Veilig werken is bij HeinenX dan ook één van de belangrijkste speerpunten. Onze opdrachtgevers verwachten terecht dat de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd. Echter, de projecten worden steeds complexer, ook door de continu wijzigende wet- en regelgeving. Dat kan een druk leggen op de planning waardoor juist de veiligheid in het gedrang kan komen. Onze directievoerders en toezichthouders beschikken over de juiste kwalificaties. HeinenX is ISO 27001 gecertificeerd en de meeste toezichthouders zijn Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Wij passen het opleidingsniveau van onze medewerkers continu aan naar de omstandigheden in de markt en zorgen ervoor dat ze daarvoor de juiste tools hebben. Zodat zij weten hoe te handelen, ook nu corona een stempel drukt op de activiteiten op de bouwplaats. 

Kwaliteit
Kwaliteit

Kwaliteit leveren is voor HeinenX vanzelfsprekend. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers, of dat nu degene is voor wie wordt gebouwd of de aannemer. Zij zijn immers niet dagelijks op de bouwplaats aanwezig. Wij houden toezicht en controleren of alles volgens de afspraken wordt gefabriceerd, geleverd en geplaatst zoals in de contractstukken opgenomen. Denk hierbij aan controles van de betonconstructie, de wapening voor het storten van het beton, de wanden, gevels en daken. Kortom, alles wat bij de bouw van grootschalige projecten komt kijken, wordt door onze toezichthouder op kwaliteit gekeurd. Door onze kennis en ervaring kunnen wij bij mogelijke problemen tijdig bijsturen. Zo voldoet het eindproduct aan alle kwaliteitseisen en hebben wij een tevreden opdrachtgever. Want daar doen we het voor. 

Toezicht
Toezicht

De toezichthouders van HeinenX zijn altijd op de bouwplaats te vinden. Daar zijn ze de ogen en oren van de directievoerders. Zij hebben inzicht, specifieke kwaliteiten, kennis van materialen én veel ervaring. Ze zien erop toe dat de (onder)aannemer het werk conform het contract uitvoert. Zij hebben een helder beeld van de stand van zaken van het project en zorgen ervoor dat planningen worden gehaald en faalkosten tot een minimum worden beperkt. Zij controleren of de kwaliteit wordt geleverd conform de overeengekomen contractstukken en communiceren richting de mensen op de bouwplaats de besluiten die tijdens bouwvergaderingen zijn genomen. Daarnaast hebben zij een adviserende functie richting de bouwdirectie/hoofdaannemer.

Financien en planning
Financien en planning

Laten we er geen doekjes om winden: (bijna) elk project kent faalkosten. De kunst is om die zo beperkt mogelijk te houden én de planning die we met elkaar afspraken te realiseren. HeinenX verstaat die kunst. Hoe? Door budgetbewaking en controle, als vertegenwoordiger van onze opdrachtgever. Wij zorgen ervoor dat de producten op tijd worden geleverd en aan alle gestelde eisen voldoen, zodat onze opdrachtgever later niet in de problemen komt. We bouwen uitsluitend vanaf goedgekeurde tekeningen, controleren alle processen, bewaken de planning en grijpen in als wij dat nodig achten. Zo proberen we faalkosten proactief te voorkomen en zorgen we ervoor dat het project op het afgesproken moment wordt opgeleverd. 

Benieuwd wat we
voor u kunnen doen?

Afbeelding voor Politie Rotterdam Rijnmond
KantorenRotterdamNieuwbouw

Politie Rotterdam Rijnmond

Afbeelding voor STC Waalhaven
OnderwijsRotterdamNieuwbouw

STC Waalhaven

Afbeelding voor Fenix Rotterdam
WonenRotterdamNieuwbouw

Fenix Rotterdam

Afbeelding voor Woontorens Boston & Seattle
WonenRotterdamNieuwbouw

Woontorens Boston & Seattle

Afbeelding voor Epo Rijswijk
KantorenRijswijkNieuwbouw

Epo Rijswijk

Onze opdrachtgevers

Afbeelding voor Politie Rotterdam Rijnmond
Afbeelding voor STC Group
Afbeelding voor Heijmans Vastgoed
Afbeelding voor JP. Van Eesteren
Afbeelding voor JP. Van Eesteren
Afbeelding voor Rijksvastgoedbedrijf
Afbeelding voor Shell
Afbeelding voor OG-P: Holland Casino, OG-HP: Brink
Afbeelding voor EBS
Afbeelding voor Daimler
Afbeelding voor Nationaal Luchtvaart & Ruimtelaboratorium
Afbeelding voor OG-P: Scheveningen Vastgoed BV, OG-HP: Brink
Afbeelding voor Project: ROC te Amsterdam OG, H+P: Royal HaskoningDHV
Afbeelding voor Breda University of Applied Sciences
Afbeelding voor Brink Groep